Δημιουργικότητα και πολιτιστική οικονομία στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μεταλλαγές του αστικού χώρου στο κέντρο της Αθήνας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
05.06.2013
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.02.2014
Ερευνητής: 
Μαρία Κούτσαρη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Έφη Σαραντάκου