Σοφία Αυγερινού - Κολώνια

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
 • 210 772 3813
Fax Εσωτ.
 • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
 • (1973) Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου . Θέμα διπλωματικής (καθηγητής Αθ.Αραβαντινός): Το ελληνικό χωριό και οι διαδικασίες που το γέννησαν - Υπότροφος ΙΚΥ 1970-72.
 • (1974-1976) Διετές μεταπτυχιακό σεμινάριο εμβάθυνσης στην Πολεοδομία και Χωροταξία του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών - Έδρα Πολεοδομίας ΕΜΠ Ερευνητική εργασία (καθηγητής Αθ.Αραβαντινός): Κοζάνη - οικιστική εξέλιξη από τον 17ο εις τον 18ο αιώνα.
 • (1979-1980) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών Επιστημονική πραγματεία: Βιομηχανική και οικιστική εξέλιξη στην περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Επιπτώσεις από την Βιομηχανία (καθηγητές Π. Λουκάκης, Α. Τρίτσης).
 • (1980-1981) Μεταπτυχιακές σπουδές εμβάθυνσης 3ου κύκλου στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA). Spécialité: Histoire et Civilisations (Etudes Urbaines) ), στην περιοχή: Histoire et Civilisations - Etudes Urbaines (Ιστορία και πολιτισμοί - πολεοδομικές σπουδές), διευθυντής σπουδών καθηγητής Louis Bergeron. Πραγματεία με υπεύθυνο τον καθηγητή Guy Burgelκαι θέμα: L’ industrie et les villes de Kozani et Ptolémaida
 • (1986) Διδάκτορας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris Doctorat de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Nouveau Régime), διδακτορική διατριβή με υπεύθυνο τον καθηγητή Guy Burgel και θέμα: La transformation d’ un village agricole en ville industrielle: Ptolémaïsιs, Macédoine – Grèce (1981-1986, υπότροφος Ιδρύματος Α. ΩΝΑΣΗ)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Μετασχηματισμοί, διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς & βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Eπιστημονική περιοχή Πολεοδομίας – Χωροταξίας και ειδικότερα :

 • Διερεύνηση και καταγραφή των διαδικασιών μετασχηματισμού του χώρου,
 • Ανάλυση και σχεδιασμός ιστορικών πόλεων και οικισμών ,
 • Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης περιοχών σε κρίση.
 • Ο ρόλος των δημιουργικών επαγγελμάτων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασμού ,της βελτίωσης της λειτουργικότητας, της διαχείρισης και της διοίκησης του χώρου.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο