Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
29.06.2016 Ευαγγελία Φραγγεδάκη Συλλογικές πρακτικές ανοικτού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική: διευρυμένες κοινωνικές χωρικότητες Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ειρήνη Σκαφίδα Υπόγειες Διαδρομές: Ανάμεσα στο Φως και στο Σκοτάδι Τομέας IV
29.06.2016 Ιωάννα Ράμμου Η συγκρότηση του Νεότερου Μνημείου ως σύγκλιση ενός ιδεατού παρελθόντος με το αστικό παρόν Τομέας Ι
29.06.2016 Βαρβάρα Ξηρόπητα Πως κατοικείται η εξέργεση: Νόημα, εμπειρία και αναπαράσταση των χωρο-χρονικών συνθηκών μιας ετεροτοπίας. Το παράδειγμα της εξέγερσης στη πόλη του Φέργκιουσον το 2014. Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Δημήτριος Μαρνέλλος Η Ελλάδα του Μοντερνισμού: το Έπιπλο των Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 1950 - 1970 Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ιωάννης Γιαννούτσος Η αναζήτηση του κοινού τόπου στην αρχιτεκτονική και εικαστική συνθετική διαδικασία Τομέας Ι
29.06.2016 Αθανάσιος Φαραγγάς Αρχιτεκτονικές Οντολογίες: η Γνωσιολογική Βάση του Αρχιτεκτονικού Τοπίου Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθηνά Σταματοπούλου Το σχεσιακά συγκροτούμενο αντικείμενο: Περιγραφή και σχεδιασμός Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Θωμαΐς Σιάρκου Συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με παιδιά Τομέας II
29.06.2016 Ιουλία Βομπίρη Σανατόρια. Η αρχιτεκτονική της μετάβασης στην αρχιτεκτονική της φθίσης. Τομέας Ι
29.06.2016 Ιωάννης Τιμαγένης Η συμβολή των πλάγιων ανακλάσεων του ήχου στην Αρχιτεκτονική Ακουστική με έμφαση στους χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών Τομέας IV
29.06.2016 Μαρία Σκουλούδη Φυσικός Αερισμός και Δροσισμός με την Εφαρμογή Πύργων Ανέμου (Wind Towers) στις Ελληνικές Κλιματικές Συνθήκες. Διερεύνηση της Δυνατότητας Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τομέας IV
29.06.2016 Μαρία Παπαβασιλείου Διατροφικά συστήματα και πόλη: μια νέα αστική και περιαστική συνθήκη Τομέας Ι
29.06.2016 Νικόλαος Γιόγιας Το εξ’ αυτού αιρετόν. Η ανθρωπολογία του αυθαίρετου χώρου. Τομέας II
29.06.2016 Χριστίνα Βασιλοπούλου Δρόμοι από άσφαλτο. Η σημασία τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού πολιτισμού. Τομέας Ι
29.06.2016 Θεόδωρος Γαλάνης Πράσινες διαδρομές σε αστικές περιοχές και η συμβολή τους στη περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού Τομέας II
29.06.2016 Κανελία Κουτσανδρέα “Από το χώρο στον τόπο”. Η σύγχρονη πόλη ως σύνθετο υλικό και εννοιολογικό σύστημα. Τομέας Ι
29.06.2016 Αγγελική - Σοφία Μαντίκου Ο σχεδιασμός των ιδιοτήτων του σώματος του υποκειμένου (1920 - 2020) Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθανάσιος Σωτηρίου Το έργο του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα Τομέας Ι
29.06.2016 Δημοσθένης Χούπας Σώμα, χώρος και χειραφέτηση. Ο τόπος της ανυπακοής. Τομέας II
29.06.2016 Ελένη Πλουμίδη Η επενέργεια της ηθικής του χρέους στην ιδιοκτησία ακινήτων, στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Τομέας II
29.06.2016 Ελένη Σπανογιάννη Αστική παράκτια ζώνη. Διαδικασίες και προοπτικές ενσωμάτωσης στην πόλη. Τομέας II
29.06.2016 Θάλεια Καραΐνδρου Ιερός και βλάσφημος χώρος. Τα ίχνη των μονοθεϊστικών θρησκειών στη συγκρότηση της πόλης. Τομέας II
29.06.2016 Κλήμης Λαζαρίδης Τοπία σε μεταλλαγή: Διερεύνηση της μεθοδολογίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τις νησιωτικές περιοχές. Η περίπτωση της Σίφνου και της Μήλου. Τομέας II
29.06.2016 Ξενοφών Διαλεισμάς Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων πολιτικών και άτυπων πρακτικών στην παραγωγή κατοικίας στον Παγκόσμιο Νότο και ο ρόλος του σχεδιασμού Τομέας II
29.06.2016 Παναγιώτα Πασσιά Τοπολογία Τυπικών Χωρικών Πεδίων Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Παναγιώτης Ρούπας Συναθροίσεις: Το Σημείο της Μεταβολής Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Σωτηρία Χαλδέζου Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου και Αστική Ανάπτυξη. Διαχείριση, Σχεδιασμός και Δομές Διακυβέρνησης. Τομέας II
29.06.2016 Αλεξάνδρα Μούργου Η λαϊκή μουσική και η άνθιση του ρεμπέτικου στις εργατικές και προσφυγικές γειτονιές. Η περίπτωση του Πειραιά. Τομέας II
29.06.2016 Ιωάννα Καββαδά Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων του 20ου αιώνα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τομέας IV

Σελίδες