Ιερός και βλάσφημος χώρος. Τα ίχνη των μονοθεϊστικών θρησκειών στη συγκρότηση της πόλης.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Θάλεια Καραΐνδρου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: