Η συγκρότηση του Νεότερου Μνημείου ως σύγκλιση ενός ιδεατού παρελθόντος με το αστικό παρόν

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Ιωάννα Ράμμου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αριάδνη Βοζάνη
Κώστας Τσιαμπάος