Αρχιτεκτονικές Οντολογίες: η Γνωσιολογική Βάση του Αρχιτεκτονικού Τοπίου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.02.2017
Ερευνητής: 
Αθανάσιος Φαραγγάς
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Στάμου