Το έργο του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Αθανάσιος Σωτηρίου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ευγένιος Ματθιόπουλος