Γεώργιος Σαρηγιάννης

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο