Η Ελλάδα του Μοντερνισμού: το Έπιπλο των Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 1950 - 1970

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
05.04.2017
Ερευνητής: 
Δημήτριος Μαρνέλλος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: