Δρόμοι από άσφαλτο. Η σημασία τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού πολιτισμού.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
14.12.2016
Ερευνητής: 
Χριστίνα Βασιλοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: