Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων πολιτικών και άτυπων πρακτικών στην παραγωγή κατοικίας στον Παγκόσμιο Νότο και ο ρόλος του σχεδιασμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Ξενοφών Διαλεισμάς
Επιβλέποντες: 
Αθανάσιος Παγώνης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: