Η λαϊκή μουσική και η άνθιση του ρεμπέτικου στις εργατικές και προσφυγικές γειτονιές. Η περίπτωση του Πειραιά.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.09.2016
Ερευνητής: 
Αλεξάνδρα Μούργου
Επιβλέποντες: 
Πέτρος Πετσιμέρης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 

Συνεπίβλεψη με Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne