Πως κατοικείται η εξέργεση: Νόημα, εμπειρία και αναπαράσταση των χωρο-χρονικών συνθηκών μιας ετεροτοπίας. Το παράδειγμα της εξέγερσης στη πόλη του Φέργκιουσον το 2014.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
05.04.2017
Ερευνητής: 
Βαρβάρα Ξηρόπητα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: