Ο σχεδιασμός των ιδιοτήτων του σώματος του υποκειμένου (1920 - 2020)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Αγγελική - Σοφία Μαντίκου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αλέξανδρος Ψυχούλης