Η επενέργεια της ηθικής του χρέους στην ιδιοκτησία ακινήτων, στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2016
Ερευνητής: 
Ελένη Πλουμίδη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: