Σανατόρια. Η αρχιτεκτονική της μετάβασης στην αρχιτεκτονική της φθίσης.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.01.2017
Ερευνητής: 
Ιουλία Βομπίρη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κώστας Τσιαμπάος