Η αναζήτηση του κοινού τόπου στην αρχιτεκτονική και εικαστική συνθετική διαδικασία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.03.2017
Ερευνητής: 
Ιωάννης Γιαννούτσος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτης Χαραλάμπους
Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή: 
Μαρία Αναγνωστούλη - Πουλημένου
Δήμητρα Λαμπροπούλου