Υπόγειες Διαδρομές: Ανάμεσα στο Φως και στο Σκοτάδι

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.07.2018
Ερευνητής: 
Ειρήνη Σκαφίδα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Φραγκίσκος Τοπαλής