Ειρήνη Εφεσίου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3904
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική τεχνολογία και σχεδιασμός σε υφιστάμενα και νέα κτήρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Μελέτη , Κατασκευαστική ανάλυση, Επανάχρηση και Ανάδειξη Ιστορικών κτηρίων (παραδοσιακών, βιομηχανικών, νεώτερων) και συνόλων
  • Επεμβάσεις αποκατάστασης, επισκευές-ενισχύσεις ιστορικών κτηρίων και συνόλων
  • Αρχιτεκτονική και σεισμός
  • Σύγχρονα υλικά και δομικά συστήματα κτηρίων
  • Φυτεμένα δώματα και όψεις κτηρίων

Αρχιτεκτονική εκπαίδευση στην Αθήνα και στην Ευρώπη

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
6ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης