Μεθοδολογία ανάλυσης και τεκμηρίωσης

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41109
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Αποτύπωση και τεκμηρίωση των μνημείων. Ανάλυση των ιστορικών τεχνικών δομής των μνημείων. Μεθοδολογία ανάλυσης και αξιολόγησης.

Διδάσκοντες