Η συμβολή των πλάγιων ανακλάσεων του ήχου στην Αρχιτεκτονική Ακουστική με έμφαση στους χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.01.2017
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: