Γεώργιος Πουλάκος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 2303
Fax Εσωτ.
  • 210 772 1393
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Φυσικός Ε.Κ.Π.Α.
  • Διδακτορικό στην Αρχιτεκτονική - Ακουστική στο Ε.Μ.Π.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Τεχνολογία δομησίμων υλών και κτιριοδομικών έργων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση, αρχιτεκτονική ακουστική.
  • Θερμομόνωση,
  • Υγρομόνωση και δομικά υλικά.