Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
06.07.2017 Παρασκευή Αργυρακάκη Η διερεύνηση της δομής και αξιακής συγκρότησης της νέας χωροχρονικής κατασκευής αναπαράστασης του τραύματος μέσω της χαρτογράφησής του. Η περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής. Τομέας Ι
06.07.2017 Ξενοφών Βαλτάς Το Bauhaus και η Ελλάδα Τομέας Ι
06.07.2017 Φιλύρα Βλαστού - Δημοπούλου Η ένταξη και ο αποκλεισμός του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στον αστικό χώρο μέσα από τη διερεύνηση της κοινωνιοψυχολογικής έννοιας της ταυτότητας και της ανθρωπογεωγραφικής έννοιας του συνόρου Τομέας Ι
06.07.2017 Naff Frederick Lowell To μοντέρνο βλέμμα στην παραδοσιακή κατοικία: από τα Μεσόγεια της Αττικής στην "μεσογειακή" Καλιφόρνια Τομέας Ι
06.07.2017 Αικατερίνη Κουκλάδα Διερευνώντας την ώσμωση Αρχιτεκτονικού χώρου και Διαδικτύου Τομέας ΙΙΙ
06.07.2017 Αργυρή Ευθυμιάδου “Ανοιχτό Τεχνολογικό Πάρκο” σε πόλεις με κελύφη ιστορικού ενδιαφέροντος. Η περίπτωση της Λάρισας. Τομέας II
06.07.2017 Βασιλική Μυλωνά Ένταξη προσφύγων στον αστικό χώρο: η περίπτωση της Αθήνας κατά την προσφυγική ‘κρίση’ Τομέας II
06.07.2017 Γεωργία Σπηλιοπούλου Ασφάλεια δικαίου στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των διοικητικών πράξεων πολεοδομικού σχεδιασμού Τομέας II
06.07.2017 Ελένη Λινάκη Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση υλικών και άυλων πόρων ενός τόπου. Η περίπτωση της Άνω Σύρου. Τομέας II
06.07.2017 Ερνεστίνα Καρυστιναίου - Ευθυμιάτου Εικονογραφικές αναπαραστάσεις της εξορίας: Το σώμα και ο χώρος Τομέας ΙΙΙ
06.07.2017 Ιωάννης Χάλαρης Η αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων ως δημόσιου αγαθού στην Ελλάδα Τομέας II
06.07.2017 Χαρίκλεια Χάρη Δίκτυα Εδαφικής Πολιτιστικής Διαχείρισης και Μορφές Συνεργασίας με τις Τοπικές Κοινωνίες Τομέας Ι
14.06.2017 Ελένη Δαλίπη Χώρος/τόπος/τοπίο: Πόλη και Εξουσία. Η πόλη ως αντιπροσωπευτικός χώρος στην “κατασκευή” της ανισότητας. Ζητήματα θεωρίας, πολιτικών και σχεδιαστικών πρακτικών. Τομέας II
14.06.2017 El Dakkak Hanan Alexandria and its Cultural Urbanscape: Revitalizing the Historical Identity of the City Τομέας ΙΙΙ
14.06.2017 Γεώργιος - Αθανάσιος Νικόπουλος Η κατασκευή του φυσικού Τομέας ΙΙΙ
14.06.2017 Μαρία Βελαώρα Χώροι σε μετάβαση: χωρική ανάλυση και προτάσεις για την διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης με τα εργαλεία της εικονικής πραγματικότητας Τομέας ΙΙΙ
22.02.2017 Andrew Gipe Αρχιτεκτονική Ακαθοριστία: Η πολιτική διεκδίκηση του δημόσιου χώρου και οι επιστημολογικοί της συσχετισμοί Τομέας ΙΙΙ
22.02.2017 Άγις Τσαφούλιας Ουτοπία της Ρωσικής πρωτοπορίας και μεταμοντέρνα ιδεολογία Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Αλέξανδρος Φωτιάδης Η ταυτότητα του τόπου ως τοπιακή συνθήκη: Οικονομική προώθηση και πολιτική ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Σέργιος Στριγκλόγιαννης Συμμετοχικός σχεδιασμός και οι χώροι των κοινών. Εξετάζοντας συμμετοχικές παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο, από την ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας έως σήμερα. Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Σταύρος Μουζακίτης Ο σχεδιασμός παιγνιδιών Εκπαιδευτικής Ψυχαγωγίας: Εργαλείο Εφαρμοσμένης Διεπιστημονικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Οικολογίας Τομέας ΙΙΙ
23.11.2016 Χαραλαμπία Γαβρά Πράγματα, υλικά και μηχανές στο αρχιτεκτονικό εργαστήριο Τομέας Ι
21.09.2016 Μικαέλα Λιακατά Οι “Παράλληλες Αφηγήσεις” στο Σύγχρονο Σχεδιασμό: Σκηνικός Χώρος και Αρχιτεκτονική Τομέας ΙΙΙ
31.08.2016 Χρυσοβαλάντης Κούτσικος Πρότυπες συμβάσεις για κατασκευαστικά έργα. Προτάσεις για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη. Τομέας II
31.08.2016 Αναστασία Σίμου Η έννομη προστασία στις απαλλοτριώσεις ακινήτων στην πολεοδομική οργάνωση και στην οικιστική ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων Τομέας II
31.08.2016 Μαρία Ραμπαβίλα Θεωρητική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αξιολογική προσέγγιση της ελληνικής και διεθνούς πρακτικής. Τομέας II
31.08.2016 Σπυρίδων Παπαγιαννάκης Η ελληνική εμπειρία της οικιστικής ανάπτυξης και των πολιτικών γης στο νησιωτικό χώρο Τομέας II
29.06.2016 Melissa Harrison How can commoning, as a translocal movement, re-negotiate our productions of space? Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Μαρία Μπήτρου Το Χωρικό Κενό ως χώρος αναπαράστασης της επιθυμίας του υποκειμένου: η περίπτωση της αρχιτεκτονικής του Richard Neutra Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Παρασκευή Φανού Αρχιτεκτονική χωρίς πρόγραμμα και τόπο: Η αυτονομία του κελύφους και η κατοικία - μηχανή Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες