Χώροι σε μετάβαση: χωρική ανάλυση και προτάσεις για την διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης με τα εργαλεία της εικονικής πραγματικότητας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.02.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.06.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
06.07.2017
Ερευνητής: 
Μαρία Βελαώρα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μάνθος Σαντοριναίος

Συνεπίβλεψη με Πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Metiers