Αρχιτεκτονική Ακαθοριστία: Η πολιτική διεκδίκηση του δημόσιου χώρου και οι επιστημολογικοί της συσχετισμοί

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.02.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.03.2017
Ερευνητής: 
Andrew Gipe
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: