Χώρος/τόπος/τοπίο: Πόλη και Εξουσία. Η πόλη ως αντιπροσωπευτικός χώρος στην “κατασκευή” της ανισότητας. Ζητήματα θεωρίας, πολιτικών και σχεδιαστικών πρακτικών.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.01.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.06.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Ελένη Δαλίπη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: