Πράγματα, υλικά και μηχανές στο αρχιτεκτονικό εργαστήριο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.09.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.11.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.01.2017
Ερευνητής: 
Χαραλαμπία Γαβρά
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αχιλλέας Καμέας