Η ένταξη και ο αποκλεισμός του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στον αστικό χώρο μέσα από τη διερεύνηση της κοινωνιοψυχολογικής έννοιας της ταυτότητας και της ανθρωπογεωγραφικής έννοιας του συνόρου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.03.2018
Ερευνητής: 
Φιλύρα Βλαστού - Δημοπούλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Λίλα Λεοντίδου