Η αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων ως δημόσιου αγαθού στην Ελλάδα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.12.2017
Ερευνητής: 
Ιωάννης Χάλαρης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μαρία Λοϊζίδου - Μαλαμή