Η ταυτότητα του τόπου ως τοπιακή συνθήκη: Οικονομική προώθηση και πολιτική ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.12.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.01.2017
Ερευνητής: 
Αλέξανδρος Φωτιάδης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: