Ουτοπία της Ρωσικής πρωτοπορίας και μεταμοντέρνα ιδεολογία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.02.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.03.2017
Ερευνητής: 
Άγις Τσαφούλιας
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτης Νούτσος
Αριστοτέλης Τύμπας