Το Χωρικό Κενό ως χώρος αναπαράστασης της επιθυμίας του υποκειμένου: η περίπτωση της αρχιτεκτονικής του Richard Neutra

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.05.2020
Ερευνητής: 
Μαρία Μπήτρου
Επιβλέποντες: 
Αριάδνη Βοζάνη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: