Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
04.03.1998 Σταύρος Γυφτόπουλος Αρχιτεκτονική Θεατρικών Χώρων στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο Τομέας Ι
04.03.1998 Γεώργιος Αντωνίου Η Οικοδομική των Κατασκευών Υγιεινής και Αποχέτευσης στην Ύστερη Κλασσική και Ελληνιστική Αρχαιότητα Τομέας IV
02.07.1997 Δήμητρα Κατραούζου Κάστρο και οικισμός Φολεγάνδρου: 16ος - 1821 Τομέας Ι
02.07.1997 Κλεοπάτρα Χατζηγιώση Η διερεύνηση της αντίληψης του θεατρικού, σκηνικού χώρου: Η χωρική διερεύνηση του Διθυράμβου Τομέας ΙΙΙ
29.01.1997 Στυλιανός Χριστοφυλάκης Η αρχιτεκτονική της Ιταλοκρατίας ως μέσο επιβολής και οικειοποίησης του χώρου στα Δωδεκάνησα 1912 - 1945 (Χωροταξικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις - αρχιτεκτονικός και ολικός σχεδιασμός) Τομέας ΙΙΙ
20.03.1996 Ευαγγελία Μπαλλά Ο θεσμός του αστικού αναδασμού ως εργαλείο εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελληνική εμπειρία και διεθνής πραγματικότητα. Τομέας II
15.03.1995 Ελένη Χατζηνικολάου Θεατρική πράξη και μορφολογία του θεατρικού χώρου Τομέας ΙΙΙ
18.01.1995 Χίλντα - Σταυρούλα Γούναλη Η Οικοδομική των Ενετικών Κατασκευών στον Ελλαδικό Χώρο Τομέας IV
13.01.1993 Πέτρος Κουφόπουλος Τα Ιουστινιάνεια Τείχη της Μονής Σινά Τομέας Ι
08.07.1992 Πηνελόπη Γεωργακοπούλου Η ανάπτυξη της Πάτρας κατά την μεταπολεμική περίοδο και η συμβολή των γυναικών Τομέας II
29.01.1992 Ιωάννης Μαυρομματίδης Το λεγόμενον άβατον στην Επίδαυρο Τομέας Ι
13.07.1988 Ηρώ Ψιλοπούλου - Δανιηλοπούλου "Δίφρος". Συμβολή στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού επίπλου. Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες