Κάστρο και οικισμός Φολεγάνδρου: 16ος - 1821

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.06.1995
Ημερομηνία Έναρξης: 
02.07.1997
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.03.1998
Ερευνητής: 
Δήμητρα Κατραούζου
Επιβλέποντες: 
Μαρία Αποστόλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: