Η διερεύνηση της αντίληψης του θεατρικού, σκηνικού χώρου: Η χωρική διερεύνηση του Διθυράμβου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
02.07.1997
Ημερομηνία Έναρξης: 
02.07.1997
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.02.1998
Ερευνητής: 
Κλεοπάτρα Χατζηγιώση
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: