Ευανθία Ξένου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3978
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3769
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1968-1973, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, (Ζωγραφική και Σκηνογραφία).
  • 1973, École Nationale Supérieure des Αrts Décoratifs, Παρίσι.
  • 1974-1978, École Nationale Supérieure des Beaux-Αrts, Παρίσι, (ζωγραφική, μωσαϊκό και σεμινάρια αισθητικής και φιλοσοφίας).
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή ελεύθερου σχεδίου & ζωγραφικής, με αντικείμενο το σχέδιο - χρώμα και ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των πλαστικών στοιχείων που συνθέτουν το ζωγραφικό χώρο

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης