Αρχιτεκτονική Θεατρικών Χώρων στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
06.07.1994
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.1998
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.05.1998
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: