"Δίφρος". Συμβολή στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού επίπλου.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.04.1988
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.07.1988
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.04.1988
Ερευνητής: 
Ηρώ Ψιλοπούλου - Δανιηλοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γιώργος Χαϊδόπουλος
Πάνος Βαλαβάνης