Η ανάπτυξη της Πάτρας κατά την μεταπολεμική περίοδο και η συμβολή των γυναικών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
03.06.1992
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.07.1992
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.05.1995
Ερευνητής: 
Πηνελόπη Γεωργακοπούλου
Επιβλέποντες: 
Σταυρούλα Λυκογιάννη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αναστασία Λαδά