Η αρχιτεκτονική της Ιταλοκρατίας ως μέσο επιβολής και οικειοποίησης του χώρου στα Δωδεκάνησα 1912 - 1945 (Χωροταξικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις - αρχιτεκτονικός και ολικός σχεδιασμός)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.01.1997
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.01.1997
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.06.1998
Ερευνητής: 
Στυλιανός Χριστοφυλάκης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: