Νικόλαος Λάσκαρης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3705
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3701
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Δρ. Αρχιτέκτων, γλύπτης, επικοινωνιακός καλλιτέχνης

Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή της πλαστικής

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης