Το λεγόμενον άβατον στην Επίδαυρο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
15.05.1991
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.01.1992
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.01.1992
Ερευνητής: 
Ιωάννης Μαυρομματίδης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Βασίλειος Λαμπρινουδάκης