Επιτροπή Πληροφορικής - Δικτύων - Εργαστηρίων Η/Υ

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

  • , Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αναπληρωτής καθηγητής 210 772 3798 210 772 3819

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Συντονιστής

Αναπληρωματικό Μέλος