Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων και Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Συντονιστής

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

  • , Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αναπληρωτής καθηγητής 210 772 3798 210 772 3819

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

  • , Καθηγήτρια 210 772 3567 210 772 3390

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Έχει ως αντικείμενο τα θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και τον ορισμό εκπροσώπων της Σχολής στις επιτροπές των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.