Ειδικό και Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Επώνυμο Όνομα Iδιότητα Τομέας
1 Βαγενάς Θεόδωρος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Σχολή
2 Βαλεριάνου Κωνσταντίνα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας II
3 Βασιλαρά Αρχοντούλα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας II
4 Καλακαλλάς Ανδρέας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας ΙΙΙ
5 Κόκκορη Βασιλική Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας Ι
6 Κοτζαμάνη Αγγελική Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας ΙΙΙ
7 Κότσενος Αθανάσιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας IV
8 Μικρού Σταματίνα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) Σχολή
9 Μπαλοδήμου Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας Ι
10 Σκουρογιάννης Δημήτρης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας ΙΙΙ
11 Τσίγκας Επαμεινώνδας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας II
12 Φραγγεδάκη Ευαγγελία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας ΙΙΙ
13 Χατζηβασιλείου Βασίλειος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Σχολή