Πρόσκληση παροχής επικουρικού έργου 2020-2021 [εαρινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 01.3.2021

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ές σπουδαστές/στριες των Δ.Π.Μ.Σ. και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό έργο στα μαθήματα και στα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 κι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, καλούνται να αποστείλουν τη συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τρίτη 2 έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (epikouriko@arch.ntua.gr).

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται: