ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας: διαθέσιμο υλικό

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3396
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3329
Τοποθεσία: 
κτ. Τοσίτσα, 1ος όροφος, Τ.109
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 - 14:00