ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3396
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3329
Τοποθεσία: 
κτ. Τοσίτσα, 1ος όροφος, Τ.109
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 - 14:00

  Τηλέφωνο Fax

Υπεύθυνος

Το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας παρέχει τη διοικητική υποστήριξη:

και συντονίζει τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συμμετέχει η Σχολή.

Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για:

  • το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές,
  • υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  • γενικά φοιτητικά θέματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
  • καθώς και βεβαιώσεις πάσης φύσεως. Επειδή έχει αλλάξει η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων, παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση.