Επιτροπή Erasmus

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Αναπληρωματικό Μέλος

  • , Καθηγήτρια 210 772 3382  

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

  • , Καθηγήτρια 210 772 3567 210 772 3390

Τομέας IV

Συντονίστρια