Η αρχιτεκτονική γνώση στη σχέση του αρχιτέκτονα με το χρήστη. Η περίπτωση του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
26.10.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.04.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.11.2012
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: